Warmte terugwinning

Uitstekende Service

Bij Addi Cool kunt u een uitstekende service van ons verwachten.

Milieu bewust

Addi Cool werkt met milieuvriendelijke producten.

Recycle

Gassen en vloeistoffen worden door ons gerecycled

top-image
Wat is warmteterugwinning?

Wat wordt er bedoeld met warmteterugwinning (WTW) en wat levert het op aan besparing? Op deze pagina zullen we u proberen bij te praten!

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verwoordt het als volgt:
“Bij warmteterugwinning wordt de verse, in te blazen lucht opgewarmd met de warmte van de afgezogen lucht. Warmteterugwinning kan alleen dan worden toegepast als het gebouw voorzien is van gebalanceerde ventilatie. De meest toegepaste technieken zijn de kruisstroomwarmtewisselaar, het warmtewiel en het 2- elementen systeem (twin-coil).

Bij een warmtewiel is er uitwisseling tussen een in- en uitgaande luchtstroom. Als de beide stromen niet met elkaar in contact mogen komen, of in- en uitvoer verder uit elkaar zitten, kan een 2-elementensysteem (twin coil) worden toegepast. Het rendement hiervan is lager (40% á 50%).”

De voor- en nadelen voor het milieu
Er is sprake van energiebesparing door de afgevoerde warme lucht weer te gebruiken als verwarming van de binnenkomende (koele) lucht. Bijvoorbeeld bij 1.250 m3/h afzuiglucht van 22°C bespaart warmteterugwinning circa 1.000 m3 aardgas per jaar. Met een warmtewiel is een warmteterugwinrendement mogelijk van meer dan 80%, bij een zogenaamd twin-coil systeem is een rendement van tussen de 40% en 50% mogelijk.

Voor warmtewisselaars kan subsidie mogelijk zijn.

Voordelen van de ADCO ventilatiekast:

zonnetjeKoelen met het verdampen van water geeft een enorme energie-besparing tot wel 80% ten opzichte van compressor koeling.

zonnetje Alle seizoenen altijd 100% verse buitenlucht naar binnen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.

zonnetje Hogere koelcapaciteit bij hogere buitentemperatuur en veel zonbelasting.

zonnetje Géén STEK-eisen nodig, werkt alleen op water.

zonnetje Géén legionella risico, werken met een indirecte verdampingskoeler, water en inblaaslucht zijn gescheiden van elkaar.

Nadelen van de
ADCO ventilatiekast:

zonnetje Het is géén compressor koeler, want bij een hoog vochtgehalte in de buitenlucht gaat de koelcapaciteit wat naar beneden, maar dit is weer te compenseren met nachtventilatie.

Toepassings-mogelijkheden:

zonnetje Grote ruimtes waar compressor koeling te duur is. Bijvoorbeeld: meubelzaken, fitnessruimtes, productiehallen, showrooms, enz.

zonnetje Als voorschakelkast voor een bestaande kast door reductie van het energieverbruik van de koelcompressoren.

zonnetje Grote ruimtes met veel glasoppervlakte en veel zon instraling.