Verdampingsventilatie

100% verse buitenlucht met hybride koeling

top-image
Wat is verdampingsventilatie?

Onder verdampingsventilatie verstaan we het toevoeren van gekoelde lucht in een ruimte waar het door warmtebronen verwarmd wordt. Door de convectieve warmtestromen die hierdoor onstaan wordt de verwarmde (en verontreinigde) lucht naar het bovenste deel van de ruimte gevoerd. Daar wordt het afgevoerd via roosters, open ramen, etc.

Door dit proces onstaat er een prettig fris binnenklimaat met minder verontreiniging in de lucht. Verdampingsventilatie kent een hoge ventilatie-efficiëntie, waardoor er bespaard kan worden op het koelvermogen.

Voordelen van de ADCO ventilatiekast:

zonnetjeKoelen met het verdampen van water geeft een enorme energie-besparing tot wel 80% ten opzichte van compressor koeling.

zonnetje Alle seizoenen altijd 100% verse buitenlucht naar binnen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.

zonnetje Hogere koelcapaciteit bij hogere buitentemperatuur en veel zonbelasting.

zonnetje Géén STEK-eisen nodig, werkt alleen op water.

zonnetje Géén legionella risico, werken met een indirecte verdampingskoeler, water en inblaaslucht zijn gescheiden van elkaar.

Nadelen van de
ADCO ventilatiekast:

zonnetje Het is géén compressor koeler, want bij een hoog vochtgehalte in de buitenlucht gaat de koelcapaciteit wat naar beneden, maar dit is weer te compenseren met nachtventilatie.

Toepassings-mogelijkheden:

zonnetje Grote ruimtes waar compressor koeling te duur is. Bijvoorbeeld: meubelzaken, fitnessruimtes, productiehallen, showrooms, enz.

zonnetje Als voorschakelkast voor een bestaande kast door reductie van het energieverbruik van de koelcompressoren.

zonnetje Grote ruimtes met veel glasoppervlakte en veel zon instraling.