School ventilatie

100% verse buitenlucht met hybride koeling van Addi-Cool

top-image

Schoolventilatie

Een slecht binnenklimaat is funest voor kinderen op school. Ze zijn minder geconcentreerd, hebben last van hoofdpijn, oogirritatie, vermoeidheid en vinden het stinken op school.

Problemen in klaslokalen met betrekking tot het binnenklimaat zijn vaak hoge CO2 concentraties, tochtklachten, onaangename luchtjes en temperatuur. De temperatuur in lokalen van scholen en kinderdagopvangcentra loopt ‘s zomers en in het voor- en naseizoen makkelijk hoog op. Daarnaast worden steeds meer computers in de lokalen gebruikt. Alle beeldschermen samen produceren ook extra warmte. Alle problemen hebben een negatieve invloed op onder meer de prestaties van leerlingen en leerkrachten, veel onderzoek heeft dit al bewezen.

Uit onderzoek van TNO blijkt dat kinderen daadwerkelijk beter presteren in klaslokalen die goed geventileerd zijn. Leerlingen presteren 15 procent beter bij een goed binnenmilieu. Vooral de temperatuur in het lokaal en de toegevoerde verse lucht zijn hierbij van groot belang.

Veel scholen en centra starten verbetertrajecten om het binnenklimaat van hun gebouw gezond te maken. Addi-cool biedt diverse ventilatiesystemen die juist binnen scholen en kinderopvangcentra dé oplossing bieden. Centraal of decentraal, binnen renovatie of nieuwbouw, betere ventilatie is snel en gemakkelijk te realiseren.

Voordelen van de ADCO ventilatiekast:

zonnetjeKoelen met het verdampen van water geeft een enorme energie-besparing tot wel 80% ten opzichte van compressor koeling.

zonnetje Alle seizoenen altijd 100% verse buitenlucht naar binnen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.

zonnetje Hogere koelcapaciteit bij hogere buitentemperatuur en veel zonbelasting.

zonnetje Géén STEK-eisen nodig, werkt alleen op water.

zonnetje Géén legionella risico, werken met een indirecte verdampingskoeler, water en inblaaslucht zijn gescheiden van elkaar.

Nadelen van de
ADCO ventilatiekast:

zonnetje Het is géén compressor koeler, want bij een hoog vochtgehalte in de buitenlucht gaat de koelcapaciteit wat naar beneden, maar dit is weer te compenseren met nachtventilatie.

Toepassings-mogelijkheden:

zonnetje Grote ruimtes waar compressor koeling te duur is. Bijvoorbeeld: meubelzaken, fitnessruimtes, productiehallen, showrooms, enz.

zonnetje Als voorschakelkast voor een bestaande kast door reductie van het energieverbruik van de koelcompressoren.

zonnetje Grote ruimtes met veel glasoppervlakte en veel zon instraling.